نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش

دزدگیر ماشین و سیستم ضدسرقت خودرو چیتا

فروش، نصب، خدمات پس از فروش، قطعات سیستم ضدسرقت و دزدگیر ماشین چیتا | دفتر مرکزی: تهران میدان ملت

شرایط گارانتی

  • گارانتی این دستگاه فقط در صورت نصب توسط نمایندگان دارای مجوز نصب و کد نمایندگی معتبر می باشد.
  • شماره سریال روی برچسب گارانتی با شماره سریال روی کیت دستگاه مرکزی باید مطابقت داشته باشد.
  • چنانچه برچسب گارانتی، برچسب دستگاه مرکزی و هولوگرام مخدوش گردد، دستگاه به هیچ وجه شامل گارانتی نمی گردد.
  • خرابی دستگاه بعلت تصادف خودرو تحت پوشش گارانتی نمی باشد.
  • جهت ارائه خدمات پس از فروش ارائه برچسب گارانتی الصاق بر روی جعبه و فاکتور خرید الزامی است.
  • آژیر، ریموتها و باطری دستگاه شامل گارانتی نمی باشد، ولی خدمات به بهترین نحوه ارائه می گردد.

دزدگیر ضد سرقت چیتا