بیمه سرقت خودرو

مشتری گرامی

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید محصول دزدگیر چیتا باستحضار میرساند که این محصول به موجب قرارداد 1394/2855/1/3157/310/7 به مدت یکسال در مقابل خطرات زیر تحت پوشش بیمه ایران میباشد.

شرایط قرارداد

سرقت کلی خودرو بر اثر عدم کیفیت و کارایی دزدگیر چیتا ، که پس از احراز مسئولیت بیمه گذار توسط کارشناس مراجع قضایی و کارشناس بیمه طبق مفاد قراداد.

چنانچه خودرو دارای بیمه بدنه با پوشش سرقت کلی باشد پس از جبران خسارت از محل بیمه نامه بدنه فرانشیز بیمه نامه بدنه حداکثر تا سقف تعهدات این بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

پرداخت خسارت بر اساس ارزش تعیین شده توسط کارشناسان بیمه گر و حداکثر تا سقف 500/000/000 ریال میباشد.

در صورت عدم احراز مسئولیت بیمه گذار حداکثر تعهد بیمه گر معادل 20% ارزش خودرو میباشد.

تاریخ شروع پوشش بیمه 15 روز پس از ارسال پیامک و دریافت کد رهگیری خواهد بود.

فرانشیز : در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی فرانشیز 20% حداقل 2/000/000 میباشد.

وظایف خریدار :

  • اعلام خسارت به نزدیک ترین شعبه بیمه ایران حداکثر 5 روز پس از سرقت خودرو
  • در صورت سرقت خودرو به محض اطلاع مراتب را به مقامات انتظامی اطلاع دهید و گزارش اخذ فرمایید.
  • نگهداری کد رهگیری و نسخه مخصوص مشتری تا پایان قرارداد

توجه : مطالب فوق خلاصه قرارداد بوده و متن کامل قرارداد نزد بیمه گر و بیمه گذار موجود میباشد.

استثنائات :

در موارد زیر خسارت وارده تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد:

  • کارت فاقد سریال و هولوگرام
  •  خسارت ناشی از عمد و تقلب
  • خسارت ناشی از غیر فعال بودن دستگاه هنگام بروز سرقت
  • استفاده نادرست و نا مطلوب از دستگاه
  • خسارت وارده به خود دستگاه (دزدگیر)
  • خسارت ناشی از نصب غلط محصول و همچنین نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص و غیر مجاز